Compare Listings

Risiko Jual Beli Tanah Lot

Risiko Jual Beli Tanah Lot

RISIKO TANAH LOT

Kegiatan menjual lot yang semakin berleluasa berpunca dari masalah harga rumah yang semakin mahal, tiada ilmu berkaitan tanah dan keinginan untuk membina rumah di atas tanah sendiri. Kegiatan ini sering tertumpu di kawasan pinggir bandar, yang mana sasaran pembelinya terdiri dari penduduk-penduduk kampung, pesara atau keluarga muda. Tahukah anda bahawa terdapat banyak risiko yang akan dihadapi kepada pembeli-pembeli lot. Risiko ini mungkin tidak berlaku pada masa sekarang, tetapi ianya akan berbangkit pada masa hadapan. Antara risiko-risiko yang perlu dihadapi adalah seperti berikut :-

1. NAMA TIADA DALAM GERAN
Dokumen yang menunjukkan anda ialah seorang pemilik di dalam lot hanyalah dengan melalui Surat Pemegang Amanah sahaja. Hanya seorang yang akan menjadi Pemegang Amanah bagi kesemua pemilik-pemilik lot dan nama Pemegang Amanah itu sahaja yang akan didaftarkan di dalam geran. Sebagai contoh jika ada 20 orang pembeli lot di dalam satu kawasan, nama Pemegang Amanah akan tertera di dalam geran sebagai mewakili kesemua pembeli yang lain. Pemegang Amanah ini boleh jadi terdiri daripada salah seorang pembeli lot atau boleh jadi juga pemilik asal tanah berkenaan. Jika nama tiada di dalam geran, mereka tidak layak untuk berurusan apa-apa mengenai tanah berkenaan walaupun diikat dengan Surat Pemegang Amanah. Pernah berlaku Pemegang Amanah menjual keseluruhan tanah kepada pihak ketiga dan mengaut keuntungan berjuta ringgit tanpa pengetahuan pembeli tanah lot yang lain.

2. SUKAR UNTUK BERJUAL BELI
Sekiranya salah seorang pembeli lot ingin menjual semula lotnya kepada orang lain, tiada prosedur undang-undang yang sah boleh dilaksanakan untuk urusan jual beli berkenaan melainkan mereka terpaksa membuat Surat Pemegang Amanah baru yang memerlukan Pemegang Amanah sendiri untuk melaksanakannya. Sekiranya Pemegang Amanah itu enggan untuk menukar nama atas apa-apa sebab maka proses pertukaran nama itu tidak boleh berlaku. INGAT Jika beli guna pemegang amanah atas pemegang amanah lebih dari sekali akan menyukarkan atau tidak diterima oleh pejabat pesaka untuk proses tuntutan pesaka.

3. KESALAHAN LANGGAR SYARAT TANAH
Lot lazimnya ialah lot yang bersyarat pertanian. Membina rumah di atas lot bersyarat pertanian adalah kesalahan serius seperti yang termaktub di dalam Seksyen 125 Kanun Tanah Negara. Anda akan dikenakan denda atau tanah anda boleh dirampas. Hanya sebuah rumah sahaja boleh dibina diatas satu geran tanah pertanian.

4. TIADA PAMPASAN JIKA ADA PENGAMBILAN
Jika Kerajaan berhasrat untuk membuat pengambilan di atas tanah berkenaan kerana sebab-sebab tertentu, pembeli lot tidak mempunyai apa-apa hak untuk menuntut pampasan daripada Kerajaan. Hanya Pemegang Amanah yang akan dipanggil untuk sesi pendengaran malah wang pampasan akan diberikan kepada Pemegang Amanah sahaja. Pembeli-pembeli lot perlu berurusan dengan Pemegang Amanah untuk membahagi-bahagikan wang pampasan.

5. TANAH TIDAK BOLEH DIWARISKAN JIKA ADA KEMATIAN
Oleh kerana nama pemilik-pemilik lot tidak didaftarkan di dalam geran, waris-waris si mati tidak boleh memulakan prosedur pesaka kerana secara teorinya tanah berkenaan adalah milik Pemegang Amanah.

6. PEMEGANG AMANAH MENINGGAL DUNIA
Ini adalah risiko terbesar yang perlu dihadapi oleh pemilik-pemilik lot . Jika Pemegang Amanah meninggal dunia, pembeli-pembeli lot bolehlah diibaratkan seperti layang-layang terputus tali. Memang benar mereka boleh melantik Pemegang Amanah yang baru, tetapi prosedurnya bukanlah semudah seperti yang disangka. Anda akan berhadapan dengan ketidaktentuan, prosedur pesaka yang rumit, masa yang lama, kos yang tinggi dan kemungkinan berlaku perbalahan yang berpanjangan.

JANGAN TERPEDAYA DENGAN KATA-KATA PENJUAL LOT SEPERTI:-
1. Akan membuat tukar syarat atas tanah itu selepas semua lot habis dijual.
2. Akan mengemukakan pelan pembangunan kepada pihak berkuasa.
3. Akan pecahkan lot secara betul menggunakan juruukur berlesen pada masa akan datang.
4. Sempadan lot akan ditanam dengan batu sempadan.
5. Nama akan ditukar secara automatik jika Pemegang Amanah meninggal dunia.
6. Tidak akan ada masalah kerana ada Surat Pemegang Amanah.
7. Lot adalah sah dari segi undang-undang.

PENYELESAIAN

1. Pertama sekali pemilik asal atau penjual perlu membuat tukar syarat tanah dari Pertanian kepada Bangunan Kediaman. Apabila tanah telah ditukar syarat kepada Bangunan Kediaman, boleh atau dibenarkan memasukkan kesemua nama pembeli Lot dalam geran hakmilik. Selepas itu Geran akan lebih dikenali sebagai “Geran Kongsi”.

2. Kedua pembeli lot perlu pastikan nama mereka didaftarkan sebagai Pemegang Amanah untuk bahagian yang dibeli. Jangan percaya walaupun telah menandatangani surat ikatan amanah. Banyak kes surat amanah tersebut tidak pernah didaftarkan. Lihat sendiri di muka surat terakhir surat ikatan amanah tersebut, pastikan ada nombor pendaftaran pejabat tanah di muka surat belakang surat ikatan amanah tersebut.

3. Penjual boleh menubuhkan satu syarikat sebagai pemilik kepada geran kongsi dan memasukkan nama pembeli sebagai pemegang saham syarikat. Dengan demikian setiap pembeli adalah pemilik syarikat dan juga pemilik bersama tanah.

Share
img

admin

Related posts

Jual Beli Hartanah Berisiko

1. Beli rumah dengan pemaju tiada lesen pemaju perumahan yang sah Membeli rumah daripada pemaju...

Continue reading
by admin

Rumah Sub-Sale Atau Lelong

Mana lagi bagus beli rumah second hand atau rumah lelong....

Continue reading
by admin

Cara Jual Hartanah Guna Agents

Bagaimana nak jual rumah guna agent?” Terdapat dua kategori agent. Satu agent yang berdaftar...

Continue reading
by admin

Join The Discussion